Intrastat

Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi ČR a ostatními státy Evropské unie, založená na právních předpisech EU / Eurostatu, Celním zákonu ČR, Zákonu o celní správě ČR, Vyhlášce č. 201/2005 Sb., v platném znění a řadě dalších právních předpisů. Naše společnost poskytuje komplexní služby, týkající se Intrastatu, pro celou Českou republiku. Přebíráme zodpovědnost a rizika spojená se správným ...

Celní služby

Celní služby Naše společnost poskytuje komplexní celní služby spojené s dovozem, vývozem a tranzitem zboží, včetně speciálních celních režimů, při čemž využívá celé řady povolení zjednodušených postupů, elektronickou komunikaci včetně podpisových certifikátů, což značně urychluje celní řízení a zkracuje prostoje dopravních prostředků. Služby zahrnují: odborné ...

Daně

Daně Naše společnost poskytuje daňové a právní poradenství, konzultace, podávání žádostí, registrací a zastupování v oblastech daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, zejména z oblasti zkapalněných ropných plynů, tzv. ekologických daní, respektivě daní ze zemního plynu a daňového řádu. Současně ...

Ostatní služby

Ostatní služby Společnost Statistika s.r.o. Vám může po- skytnout také násle-dující služby: celně právní poradenství, školení / zaškolení zaměstnanců z oblasti celnictví a Intrastatu, odbornou pomoc při zařazování zboží do kombinované nomen-klatury, zastupování klientů v případech sporů s celní správou, zajištění celního dluhu a platbu cla, registraci zahraniční osoby k DPH, rozbor situace na trhu ...

O nás


Společnost Statistika s.r.o. byla založena v roce 2006,kdy navázala na mnohaleté působení svých odborníků v oblasti celně deklarantských služeb. Jsme ryze českou společností volně spolupracující s mezinárodní skupinou Eustat.

Nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti. Rizika spojená s našimi službami máme dostatečně kryta příslušnými pojistnými smlouvami.

Po celou dobu sídlíme na stejné adrese,najdete nás v těsném sousedství celního úřadu v Praze Hostivaři,v areálu Ospap.Nově působíme také na Moravě,v Rýmařově, s dosahem na okolní krajské celní úřady.

Naše společnost poskytuje veškeré celní a s tím související daňové a právní služby, včetně poradenství, konzultací a zajištění celního dluhu.

Rovněž poskytujeme komplexní služby, týkající se statistiky obchodní výměny zboží se zeměmi EU, tzv. INTRASTAT. Přebíráme zodpovědnost za správné a včasné zpracování povinných výkazů a jejich elektronické předání příslušnému celnímu úřadu.

Intrastat zpracováváme pro celou Českou republiku. Vyclívání uskutečňujeme v Praze Hostivaři, Praze Uhříněvsi,na kontejnerových překladištích v Uhříněvsi, Mělníce a České Třebové,na vybraných celních úřadech v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a po dohodě i na dalších místech.

Jsme specialisty na vyclívání zemního plynu a zkapalněných ropných plynů.

Cestou spřátelených společností Vám rádi zajistíme další služby z oblasti účetnictví,daňového poradenství,přepravy,pojištění a podobně.

Obchodujete s jinými státy EU? Nemáte dostatek informací o tzv.intrakomunitárním obchodu,máte problém se zpracováním, vykazováním či předáváním statistických výkazů tzv.Intrastatu celnímu úřadu?

Potřebujete zajistit dovoz nebo vývoz zboží,hledáte celní služby,celní deklaraci?

Obraťte se na nás ! Ušetříte za vlastní zaměstnance včetně zastupitelnosti,sledování častých změn legislativy,školení,elektronickou komunikaci a podpisy,softwarové vybavení a v neposlední řadě za postihy za možné porušení předpisů či opožděné předání výkazů.

Ceny jsou smluvní a jsou domlouvány individuálně.

Kontakty

Statistika, s.r.o.

K Hrušovu 292/4
10223 Praha 10


Kontakty

Mapa

Reference

TOPlist