Intrastat

Obchodujete s jinými státy EU a nemáte dostatek informací o tom, jaké právní povinnosti jsou spojeny se statistikou intrakomunitárního obchodu,tzv. Intrastatem?

I Vy již možná jste nebo se můžete stát tzv. zpravodajskou jednotkou, které může vzniknout povinnost poskytovat statistická data do Intrastatu. Tou se stává každá právnická a fyzická osoba, která má v ČR přiděleno DIČ k DPH a která dosáhla stanovené hodnoty obchodní výměny. Tato výše je obvykle, pro daný kalendářní rok, měněna. V současné době činí 8 milionů Kč, zvlášť pro odeslané a přijaté zboží.

Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi ČR a ostatními státy Evropské unie, založená na právních předpisech EU/Eurostatu, Celním zákonu ČR, Zákonu o celní správě ČR, Vyhlášce č. 201/2005 Sb., v platném znění a řadě dalších právních předpisů.

Tyto předpisy umožňují státním orgánům ukládat citelné sankce za neplnění, pozdní plnění či uvádění nesprávných údajů ve výkazech. Statistické výkazy lze podávat pouze elektronicky, prostřednictvím programové aplikace, na příslušné pracoviště celní správy, která je pověřena sběrem dat a kontrolní činností v této oblasti. Zpravodajská jednotka si může zvolit zástupce, tzv. třetí stranu, která jeho jménem výkazy zpracovává a předává.

Jako u většiny předpisů, tak i u Intrastatu platí řada výjimek, např. pokud obchodujete s kapalnými palivy, musíte podávat výkaz písemně již při dosažení hodnoty 100.000,-Kč přímo na ČSÚ. Pokud jste zapojeni do skupin registrovaných k DPH, obchodujete se specifickými komoditami, využíváte konsignační sklady, třístranné obchody atd., týkající se Vás další a další výjimky.

Naše společnost poskytuje komplexní služby, týkající se Intrastatu, pro celou Českou republiku. Přebíráme zodpovědnost a rizika spojená se správným zpracováním a včasným elektronickým předáním výkazů příslušnému celního úřadu. Podklady ke zpracování nám lze předávat osobně na dohodnutém místě, poštou, kurýrem nebo nejlépe elektronicky.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat statistika@eustat.cz.

  • Naše kontakty
  • mobil +420 732 460 666
  • telefon +420 271 081 124
  • email statistika@eustat.cz
  • Kde nás najdete
  • K Hrušovu 292/4
  • Praha 10 - Štěrboholy
  • Mapa
  • mapa
  • Zavoláme Vám